به گزارش روابط عمومی ستاد سرشماری نفوس و مسکن، روز دوشنبه 1395/08/17 ، جناب آقای تهرانی رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران و آقای کروبی ، معاون محترم امور شبکه و خدمات رایانه ای در سفر به استان خراسان جنوبی، از محل ستاد سرشماری استان و ستاد شهرستانهای سربیشه و بیرجند بازدید بعمل آورند. در این نشست آقای آرین، رئیس محترم سازمان و مدیر اجرای سرشماری استان ضمن تقدیر از زحمات کلیه رده های سرشماری جهت بالا بودن پیشرفت کار استان در کل کشور ، پیرامون مسائل اجرایی نکاتی را اعلام نمودند.

در ادامه آقای ضامن، معاون محترم آمار و اطلاعات و قائم مقام مدیر اجرای سرشماری استان و کارشناس  IT استان به بیان مسائل و مشکلات سامانه های سرشماری و نرم افزار تبلت پرداختند.

 

ستاد سرشماری شهرستان بیرجند

 

بازدید از ستاد سرشماری سربیشه و روستاهای تابعه

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار