به گزارش معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نشریه «شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی-بهار 1398» براساس الگوی واحد از طرف مرکز آمار ایران  و به طور هماهنگ در سطح کشور، با دوره زمانی فصلی توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان تهیه و چاپ شد.نسخه PDF ، کتاب شاخص ها از لینک ذیل قابل بهره برداری است.

با کلیک روی تصویر می توانید «گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بهار 1398 »  استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید.

بهار 98

فرم خام حساب های منطقه ای سال 1397 (فایل اکسل) را از لینک های زیر دریافت نمایید.

 لطفا روی ایکن فرم الکترونیکی کلیک نمایید.

 

 

فایل خام چارچوب شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فرم خام شاخص ها و نماگرهای فصل تابستان 1398 را از لینک های زیر دانلود نمایید.


کمیسیون هماهنگی امور بانک­های استان خراسان جنوبی

اداره کل امور اقتصاد و دارایی

اداره کل بهزیستی

اداره کل بیمه سلامت

اداره کل پزشکی قانونی

اداره کل پست

اداره کل تامین اجتماعی

اداره کل تبلیغات اسلامی

اداره کل تعاونی روستایی

اداره کل ثبت احوال

اداره کل ثبت اسناد و املاک

اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل دامپزشکی

اداره کل زندان ها

اداره کل صدا و سیما

اداره کل صنعت معدن و تجارت

اداره کل فرودگاه بین المللی

اداره کل کتابخانه های عمومی

اداره کل گمرکات

اداره کل میراث فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره کل ورزش و جوانان

حمل و نقل و پایانه ها

شرکت آب و فاضلاب شهری

شرکت آب و فاضلاب روستایی

شرکت بورس

شرکت پخش فرآورده های نفتی

شرکت توزیع نیروی برق

نیروگاه گازی قائن

شرکت غله و خدمات بازرگانی

شرکت مخابرات

شرکت ملی گاز

کتابخانه امام رضا

کمیته امداد امام خمینی

مدیریت بازنشستگی

نیروی انتظامی

بیمه ها

 

 لطفا پس از تکمیل فرم مورد نظر، از طریق لینک زیر اطلاعات بخش مربوط به دستگاه خود را بارگذاری نمایید.

 

 

 به گزارش معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نشریه «شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی-سال1397» براساس الگوی واحد از طرف مرکز آمار ایران  و به طور هماهنگ در سطح کشور، با دوره زمانی فصلی توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان تهیه و چاپ شد.نسخه PDF ، کتاب شاخص ها از لینک ذیل قابل بهره برداری است.

با کلیک روی تصویر می توانید «گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال1397 »  استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید.

کتاب سال شاخص 2 98

 

به گزارش معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نشریه «شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی-زمستان 1397» براساس الگوی واحد از طرف مرکز آمار ایران  و به طور هماهنگ در سطح کشور، با دوره زمانی فصلی توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان تهیه و چاپ شد.نسخه PDF ، کتاب شاخص ها از لینک ذیل قابل بهره برداری است.

 

با کلیک روی تصویر می توانید «گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زمستان1397 »  استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید.

زمستان 1397

 

ب

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار