نرخ تورم (12 ماه منتهی به ماه جاری) شهری کشور و استان در تیر ماه 1397 به ترتیب9/4 و 8/8درصد میباشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب 0/3 و  0/6درصد افزایش داشته است. استان خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استانها در رتبه دهم کشور است. استان همدان با نرخ تورم 12 بیشترین نرخ تورم و در رتبه اول و استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ تورم 6/4 کمترین نرخ تورم و در رتبه 31 ام قرار دارند.


نرخ تورم ( 12 ماه منتهی به ماه جاری) روستایی کشور و استان در تیر ماه 1397 به ترتیب 10/2  و  8/2 درصد میباشدکه نسبت به ماه قبل به ترتیب  0/3 و 0/3 درصد افزایش داشته است. استان خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استانها در رتبه چهارم کشور است. استان کرمانشاه با نرخ تورم 12/9 بیشترین نرخ تورم و در رتبه اول و استان کرمان با نرخ تورم 4/6 کمترین نرخ تورم و در رتبه 31 ام قرار دارند.

 

 گزارش کامل نرخ تورم تیر ماه سال 1397  از لینک زیر قابل بهره برداری است.

 

 

 

 

تهيه گزارشات اقتصادي- اجتماعي سالانه،ضمن ارائه تصويري از تحولات بخشهاي مختلف، ميزان تحقق اهداف توسعه اي استان را فراهم مينمايد. لذا گزارشات مزبور نقش موثري در مستند سازي دستاوردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی استان ايفا نموده و اين امکان را در اختيار مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي قرار ميدهد تا با در دست داشتن مجموعه اي مدون با درک و بينش مناسبتري فعالیت های آتي را  برنامه ریزی نمایند.

براين اساس گزارش اقتصادي،اجتماعي و فرهنگی استان در سال 1395، در دو بخش (امور کلان و امور بخشی) و سی و دو فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی-اجتماعی استان در سال 1395 می پردازد.

آمارها در این گزارش حتی الامکان به صورت سری زمانی ارائه شده است تا امکان مقایسه و تحلیل نتایج فراهم گردد. همچنین در اکثر بخش ها از اطلاعات کشوری به منظور مقایسه جایگاه استان در کشور برای اتخاذ سیاستگذاری بهینه مسئولین استفاده گردیده است.

از بخش نشریات و کتابها ،کتاب مذکور قابل بهره برداری می باشد.

 

 

گزارش حاضر، نتايج طرح گردآوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادره شده توسط شهرداري هاي استان در نیمه اول سال 1396 را ارايه میدهد. بر اساس نتايج اين طرح، پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها، مشخصات ساختمان هاي درحال ساخت، تعداد پروانه هاي احداث شده، مساحت زير بنا و .... ارائه مي شود. آمارهاي ساختمان شامل آمارهاي ساخت و ساز بناهاي مسكوني و غیر مسكوني و موجودي بناهاي مسكوني است.

 

گزارش اطلاعات پروانه های ساختمانی  صادر شده شهرداری های استان خراسان جنوبی نیمه اول سال 1396

 

 

 

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price Index )به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می­رسد و مهم­ترین ابزار اندازه­ گیری تغییر در سطح عمومی قیمت­ها در یك دوره خاص (میزان تورم) در اقتصاد می­باشد. .

نرخ تورم محاسبه شده از تغییرات شاخص قیمت، صرفاً بیانگر آهنگ و روند رشد (مثبت یا منفی )قیمتها نسبت به مقدار مشابه در دوره و استان مورد نظر است؛به پیوست گزارش  بررسی نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان جنوبی و کشور طی سالهای 1396-1390  قابل بهره برداری می باشد.

 

 

 

سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی،فرهنگی و سیاسی می باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران ،برنامه ریزان،پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1384 به طور سالانه تهیه و منتشر می شود. سالنامه آماری استان حاوی 23 فصل می باشد.

شایان ذکر است روش جمع آوری اطلاعات در سالنامه آماری عبارتند از :

         الف- اطلاعات حاصل از آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی  

         ب- نتایج حاصل از اجرای طرح ها و سرشماری های آماری در مرکز آمار ایران

از لینک زیر می توانید سالنامه آماری 1395 استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید. همچنین از منو نشریات/ سالنامه آماری قابل دستیابی است.

 

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار