سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی،فرهنگی و سیاسی می باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران ،برنامه ریزان،پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1384 به طور سالانه تهیه و منتشر می شود. سالنامه آماری استان حاوی 24 فصل می باشد.

شایان ذکر است روش جمع آوری اطلاعات در سالنامه آماری عبارتند از :

         الف- اطلاعات حاصل از آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی  

         ب- نتایج حاصل از اجرای طرح ها و سرشماری های آماری در مرکز آمار ایران

از لینک زیر می توانید سالنامه آماری 1397 استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید.

 

 

 

 

 

 

در این گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1397، در بخش هزینه های کل،هزینه های خوراکی و غیر خوراکی و درآمد های سالانه یک خانوار شهری و روستایی،تعدادخانوارهای شهری و روستایی در دهک های هزینه ای و درآمدی کشوری،استان خراسان جنوبی با کشور و استانهای همجوار مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

 

 

گزارش نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خراسان جنوبی 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ تورم بهمن ماه 1398 توسط مرکز آمار ایران اعلام شد. لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن ماه به ترتیب 37 و 42درصد می‌باشد. از این‌ رو استان خراسان جنوبی در بهمن ‌ماه1398، در بین 31 استان، دارای رتبه سومین  نرخ تورم کشور می‌باشد. همچنین بیشترین نرخ تورم  برابر 44/6 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین مقدار آن برابر 32/8 درصد  مربوط به استان فارس بوده‌است.

لطفی در خصوص نرخ تورم شهری گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری استان به 42/3 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری کشور به عدد 36/5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1/5درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (43/8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (31/1  درصد) است.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی استان به 41/4درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/4درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی کشور به عدد 40/1درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (48/5درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (35/7درصد) است.

 گزارش تحلیلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم کشور و استان خراسان جنوبی-بهمن 1398  از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

 

گزارش نرخ تورم بهمن ماه سال1398 -خراسان جنوبی

 

 

 

          سومین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان روز یکشنبه مورخ  1398/12/04 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور جواد لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان به عنوان رئیس کمیته دیده بانی سلامت  استان و محمدرضا حاجی آبادی به عنوان دبیر کمیته دیده بانی سلامت استان و نمایندگان معاونت های بهداشتی، درمان، غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار گردید.

       لطفی رئیس کمیته دیده بانی سلامت استان گفت : شاخص های کمیته دیده بانی سلامت وضعیت موجود حوزه سلامت را مشخص و برای برنامه ریزی  و پیش بینی آینده به کار می­رود. ایشان همچنین تاکید کرد که شاخص های حوزه سلامت می بایست مطابق استاندارد ها و تعاریف دقیق آماری، توسط نمایندگان سازمانها و ادارات عضو در کمیته مذکور احصا و گردآوری شود.در ادامه جلسه نمایندگان معاونت بهداشت، درمان و غذا و دارو در مورد شاخص ها، تعاریف و نحوه اندازه گیری و فرمول شاخص ها بحث و بررسی پرداختند.

در پایان بنا به پیشنهاد رییس کمیته مذکور مقرر شد:

  1. برخی از شاخص ها اصلاح و نحوه اندازه گیری آن بازنگری گردد.
  2. در جلسلات آتی این شاخص ها با اعداد و ارقام تحلیل شود و شاخص هایی که از مقدار نرم کشوری پایینتر است مورد بررسی قرار بگیرد و دلایل آن ارائه شود.
  3. نحوه ارائه شاخص ها به صورت استانی و یا شهرستانی مشخص گردد.
  4. بعضی از شاخص ها که در هیچ دستگاه اجرایی تولید نمی شود به کمیته پژوهشی استان پیشنهاد شده تا در صورت تایید، اعتبار مورد نیاز جهت اجرا طرح تامین گردد.

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار