نرخ تورم  اردیبهشت ماه 1399 توسط مرکز آمار ایران اعلام شد. لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان در اردیبهشت ماه به ترتیب 29/8 و 32/2 درصد می‌باشد. از این‌ رو استان خراسان جنوبی در اردیبهشت ‌ماه1399، در بین 31 استان، دارای رتبه چهارم  نرخ تورم کشور می‌باشد. همچنین بیشترین نرخ تورم  برابر 35/8 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین مقدار آن برابر 26/5 درصد  مربوط به استان فارس بوده‌است.

لطفی در خصوص نرخ تورم شهری گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای شهری استان به 32/7درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 3/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای شهری کشور به عدد 29/7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (35/4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (25/3 درصد) است.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای روستایی استان به 31/2درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،3/4 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کشور به عدد 30/8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (37/4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (25/6درصد) است.

 گزارش تحلیلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم کشور و استان خراسان جنوبی-اردیبهشت 1399  از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

گزارش نرخ تورم اردیبهشت ماه سال1399 -خراسان جنوبی

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار