نرخ تورم  فروردین ماه 1399 توسط مرکز آمار ایران اعلام شد. لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان در فروردین ماه به ترتیب 32/2 و 35/5درصد می‌باشد. از این‌ رو استان خراسان جنوبی در فروردین ‌ماه1399، در بین 31 استان، دارای رتبه سومین  نرخ تورم کشور می‌باشد. همچنین بیشترین نرخ تورم  برابر 39 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین مقدار آن برابر 28/5 درصد  مربوط به استان فارس بوده‌است.

لطفی در خصوص نرخ تورم شهری گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری استان به 35/9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 3/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری کشور به عدد 9/31 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ( 38/4درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (27/1 درصد) است.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی استان به 34/6درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،3/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کشور به عدد 33/9درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (41/6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (29 درصد) است.

 گزارش تحلیلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم کشور و استان خراسان جنوبی-فروردین 1399  از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

 

گزارش نرخ تورم فروردین ماه سال1399 -خراسان جنوبی

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار