نرخ تورم  اسفند ماه 1398 توسط مرکز آمار ایران اعلام شد. لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان در اسفند ماه به ترتیب 34/8 و 39/1درصد می‌باشد. از این‌ رو استان خراسان جنوبی در اسفند ‌ماه1398، در بین 31 استان، دارای رتبه سومین  نرخ تورم کشور می‌باشد. همچنین بیشترین نرخ تورم  برابر 42 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین مقدار آن برابر 30/7درصد  مربوط به استان فارس بوده‌است.

لطفی در خصوص نرخ تورم شهری گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری استان به 39/4درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/9 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری کشور به عدد 34/4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/1درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (41/2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (29/1  درصد) است.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی استان به 38/4درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 3/1درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی کشور به عدد 37/3درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (45/5درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (32/8درصد) است.

 گزارش تحلیلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم کشور و استان خراسان جنوبی-اسفند 1398  از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

 

گزارش نرخ تورم اسفند ماه سال1398 -خراسان جنوبی

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار