دومین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان روز چهارشنبه مورخ  1398/11/17 در محل دانشگاه علوم پزشکی با حضور جواد لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان به عنوان رئیس کمیته دیده بانی سلامت  استان و محمدرضا حاجی آبادی به عنوان دبیر کمیته دیده بانی سلامت استان و نمایندگان سازمانها و ادارات برگزار گردید.

کمیته دیده بانی سلامت استان یکی از ارکان دبیرخانه سیاست گذاری سلامت ( کارگروه سلامت و امنیت غذایي استان) مي باشد که وظيفه هم افزايي مراجع جمع آوري اطلاعاتي سازمان ها و دستگاه ها براي ارائه تصوير روشن از وضعيت سلامت مردم استان را برعهده دارد و همچنين عملکرد دستگاههاي تاثيرگذار در اين حوزه را رصد و پایش می نماید. اين کميته وضعيت شاخص هاي سلامت منتخب را به صورت سالانه تحليل و گزارش مي نمايد.

لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان و رئیس کمیته دیده بانی سلامت استان، در زمینه شاخص های پیوست شیوه نامه کميته گفت : تعداد ۱۶۸ شاخص در حوزه هاي بهداشت، درمان، غذا و دارو، بين بخشي و عدالت در سلامت از سوي وزارت بهداشت به منظور ارائه تصوير مناسب از وضعيت سلامت استان و مقايسه شاخص هاي استاني با استاندارد کشوري و تحليل علت مغايرت ها، ابلاغ شده است که در اين جلسه لازم است در اولين مرحله دستگاههاي متولي و پاسخگوي هر شاخص تعيين گردد.

در ادامه محمدرضا حاجی آبادی به عنوان دبیر کمیته دیده بانی سلامت استان، وظیفه این کمیته را تعیین و جمع آوری داده های مربوط به شاخص های سلامت استان، تصویب برنامه سالانه در این زمینه، تهیه گزارش های دوره ای و ارائه به مراجع تصميم گيري، کسب اطمينان از صحت و اعتبار داده ها و.... عنوان کرد.

در پایان جلسه دستگاههاي متولي و پاسخگوي هر شاخص تعيين گردید و مقرر شد نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور تعریف استاندارد شاخص ها، فرمول محاسبه شاخص ها، تعیین متغییر های هر شاخص، تعیین زمان گزارش دهی شاخص و... در جلسات کارگروه هاي تخصصي ذيل کميته ديده باني سلامت شرکت نمايند.

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار