نشستی با حضور مجید پورعیسی ریاست محترم سازمان و همکاران روز یکشنبه 13 بهمن 1398  برگزار شد.طی این نشست لطفی معاون آمار و اطلاعات به ارائه گزارشی از روند توسعه و تحولات استان در بخش های جمعیتی،تقسیمات سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخت.

وی تصریح کرد :استان خراسان جنوبی طی 15 سال گذشته تغییرات عمده ای از نظر تقسیمات سیاسی و جمعیتی داشته است به طوریکه در سال 1382 استان دارای 4 شهرستان بوده است و  در حال حاضر دارای 11 شهرستان می باشد و مساحت استان  از 82865  کیلومتر  مربع به 150800  کیلومتر مربع تغییر یافت که از حیث وسعت، رتبه سوم کشور را دارا هستیم. ایشان همچنین به بررسی روند شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی استان و نرخ تورم و بیکاری استان پرداخت.

در انتها بحث و تبادل نظر با حوزه های مختلف سازمان  در خصوص مباحث مطرح شده صورت پذیرفت.

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار