جواد لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان اعلام کرد: سامانه « شناسنامه آبادی های خراسان جنوبی» با هدف تامین نیازهای آماری برای برنامه ریزی در بخش روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی استان طراحی و اجرا شد.

وی افزود : در این سامانه اطلاعات جمعیت و نیروی انسانی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، بهداشت و سلامت، آب و برق و گاز، فرهنگ و ورزش، بهزیستی و تامین اجتماعی و ساختمان و مسکن ثبت و قابل بهره برداریست. همچنین به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات، امکان تهیه گزارش در قالب جداول و نمودارهای آماری در بخش های نامبرده در سطوح شهرستان ، بخش، دهستان و آبادی های استان را فراهم شده است.

سامانه شناسنامه آبادی های خراسان جنوبی از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

http://roosta.mpo-skh.ir

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1398

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار