نشست خبری به منظور بررسی عوامل موثر بر کاهش نرخ بیکاری استان در پاییز 1398، یکشنبه مورخ 1398/10/29 در محل استانداری خراسان جنوبی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های زیربط برگزار گردید.

در این نشست لطفی معاون آمار و اطلاعات استان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در فصل پاییز امسال 5/4 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی استان 46/1 اعلام شده است. در این آمار سهم اشتغال بخش کشاورزی 29 درصد،صنعت 31/1 درصد و خدمات 39/9 درصد است.

وی افزود: خراسان جنوبی با 5/4 درصد، پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استانهای کشور داشته است و کرمانشاه با 16درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داراست. در طرح نیروی کار، هر فصل 1920 خانوار به عنوان نمونه آمارگیری می شوند و اجرای طرح به صورت تمام الکترونیک اجرا می شود.

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار