00

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سند برنامه توسعه ملي آمار كشور ١٤٠٠-١٣٩٦  طی بخشنامه شماره 473661 مورخ 05‏/09‏/1397 توسط  محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی آمار کشور ، به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و نهادهاي عمومي غير‌دولتي جهت اجرا ابلاغ شد. تصوير سند برنامه در فایل پیوست خبر  قابل مشاهده مي‌باشد.

دانلود پیوست

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل تابستان 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار