ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تبریک فرارسیدن روز آمار و برنامه‌ریزی و هفته آمار،  به تشریح  نقش آمار در  مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت. آقای آرین افزود  با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در توسعه و آبادانی کشور، هفته‌ی بزرگداشت آمار از 28 مهر ماه تا 2 آبان ماه توسط مرکز آمار ایران در نظر گرفته شده است  که عنوان خاصی برای هر روز در نظر گرفته شده است.

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار