سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی،فرهنگی و سیاسی می باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران ،برنامه ریزان،پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1384 به طور سالانه تهیه و منتشر می شود. معاونت آمار و اطلاعات ، به منظور ارائه بهنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی برای رفع نیازهای آماری استفاده کنندگان و به حداقل رسانیدن مراجعات آنان به سازمان های متعدد تولید کننده آمار، اقدام به تهیه، تدوین و انتشار نشریات گوناگون به ویژه سالنامه آماری نموده است. سالنامه آماری استان حاوی 22 فصل می باشد.  

شایان ذکر است روش جمع آوری اطلاعات در سالنامه آماری عبارتند از :

         الف- اطلاعات حاصل از آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی  

         ب- نتایج حاصل از اجرای طرح ها و سرشماری های آماری در مرکز آمار ایران

 

 اطلاعات این نشریه از طریق سامانه سالنامه آماری قابل دسترسی می باشد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سالنامه آماری 1393 استان بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

فرم خام حساب منطقه ای 1395

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1396

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1395

سالنامه آماری 1394

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار