برای دریافت مشخصات هر یک از طرح های آماری بر روی عنوان طرح کلیک نمایید و شناسنامه هر طرح را در قالب فایل   دریافت نمایید.                                                                                                   

شناسنامه طرح آماری
آمارگیری نیروی کار
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار های شهری
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار های روستایی
آمارگیری از گردشگران ملی
آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر
آمارگیری از مرغداری های صنعتی گوشتی و تخم گذار
آمارگیری از معادن در حال بهره برداری
آمارگیری از شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت
آمارگیری از کاربران اینترنت
آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه
آمارگیری از فعالیت های زراعت باغداری دامداری سنتی و پرورش طیور خانگی
طرح آمارگیری از فعالیتهای فرهنگی خانوار
طرح آمارگیری از شاخص های فرهنگ آماری کشور
طرح امارگیری از قیمت تولید کننده محصولات صنعتی
آمارگیری خدمات پنج گانه پشتیبانی حمل و نقل
جمع آوری آمار کشتار دام
طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور
 طرح امارگیری از اجاره بها واحدهای مسکونی
آمارگیری از گذران وقت خانوارهای شهری
آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی
آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده بخش معدن
آمارگیری از قیمت تولید کننده خدمات بهداشت،درمان و مددکاری اجتماعی
آمارگیری از تولید کننده بخش آب و برق
آمارگیری از قیمت تولید کننده بخش خدمات
آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداری صنعتی
آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی
آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار های روستایی
آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
آمارگیری از قیمت کالاهای صادراتی
 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

سالنامه آماری 1394

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1395

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1395

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

نقشه استان خراسان جنوبی

 

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار