آدرس : خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان محلاتی،خیابان 22 بهمن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

 

عنوان گروه

تلفن

پیش شماره

تلفن مستقیم معاون آمار و اطلاعات

32450438

31272140

056

  گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری   056
  گروه آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش داده ها 31272342 056
گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت 31272348 056
گروه نقشه و اطلاعات مکانی 31272344 056

 

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل