به گزارش روابط عمومی ستاد سرشماری نفوس و مسکن، روز دوشنبه 1395/08/17 ، جناب آقای تهرانی رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران و آقای کروبی ، معاون محترم امور شبکه و خدمات رایانه ای در سفر به استان خراسان جنوبی، از محل ستاد سرشماری استان و ستاد شهرستانهای سربیشه و بیرجند بازدید بعمل آورند. در این نشست آقای آرین، رئیس محترم سازمان و مدیر اجرای سرشماری استان ضمن تقدیر از زحمات کلیه رده های سرشماری جهت بالا بودن پیشرفت کار استان در کل کشور ، پیرامون مسائل اجرایی نکاتی را اعلام نمودند.

در ادامه آقای ضامن، معاون محترم آمار و اطلاعات و قائم مقام مدیر اجرای سرشماری استان و کارشناس  IT استان به بیان مسائل و مشکلات سامانه های سرشماری و نرم افزار تبلت پرداختند.

 

ستاد سرشماری شهرستان بیرجند

 

بازدید از ستاد سرشماری سربیشه و روستاهای تابعهمعاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل