شنبه 1395/02/18 جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس آرین ریاست محترم سازمان و آقای ضامن معاون آمار و اطلاعات در جمع رده های اجرایی طرح های آماری برگزار شد.

 

در این گردهمایی معاون آمار و اطلاعات ضمن گزارش از تعداد طرح های آماری اجرا شده، اشاره ای به تعداد نیروهای بکارگیری شده کرد. وی گفت : جهت صرفه جویی در هزینه ها سیاست این معاونت بومی سازی مامورین آمارگیر بوده و در این خط حرکت خواهد نمود.

در ادامه ریاست محترم سازمان ضمن تشکر از همکاری رده های مختلف اجرایی در طرح های آماری، به اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال جاری اشاره نمود و خواستار همکاری هر چه بیشتر همکاران شد. مهندس آرین ضمن اشاره به مشکلات موجود در اجرای طرح های آماری، نسبت به رفع آنها قول مساعد داد. در پایان جلسه هر یک از رده های اجرایی مشکلات پیش روی طرح ها را بیان و خواستار رفع آن شدند.معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

سالنامه آماری 1394

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

شاخص های مناطق کمتر توسعه یافته

فرم خام حساب منطقه ای 1395

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1396

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار