ضامن معاون آمار و اطلاعات سازمان گفت : در راستای تامین آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی عملیاتی در سطح شهرستان ها، معاونت آمار و اطلاعات اقدام به تهیه و تدوین سالنامه آماری شهرستانها نموده است.

کتاب سالنامه آماری برای 11 شهرستان استان تهیه و تدوین شده است . کتاب سالنامه شهرستانها مشتمل بر 17 فصل است که عبارتند از : سرزمين و آب و هوا، جمعيت، كشاورزي، جنگلداري و شيلات، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسكن، بازرگاني و هتلداري، حمل و نقل و انبارداري، ارتباطات، بازارهاي مالي، امور قضايي، بهزيستي و تأمين اجتماعي، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگري، عمران شهري .

 فایل سالنامه آماری هر شهرستان (نسخهPDF  ) را از طریق لینک ذیل می توانید دریافت نمایید.

 


 

نشریه «شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی- تابستان 1396» براساس الگوی واحد از طرف مرکز آمار ایران  و به طور هماهنگ در سطح کشور، با دوره زمانی فصلی توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان تهیه و چاپ می شود.نسخه PDF ، کتاب شاخص ها از لینک های ذیل قابل بهره برداری است.

از لینک زیر می توانید «گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی -تابستان 1396 »  استان خراسان جنوبی را دانلود نمایید.

 

 

 


شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price Index )به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می­رسد و مهم­ترین ابزار اندازه­گیری تغییر در سطح عمومی قیمت­ها در یك دوره خاص (میزان تورم) در اقتصاد می­باشد. .

نرخ تورم محاسبه شده از تغییرات شاخص قیمت، صرفاً بیانگر آهنگ و روند رشد (مثبت یا منفی )قیمتها نسبت به مقدار مشابه در دوره و استان مورد نظر است؛به پیوست گزارش  بررسی نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان خراسان جنوبی و کشور در مهر ماه سال 1396(براساس سال پایه 1390)  قابل بهره برداری می باشد.

 


 

به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه ICT و ارزیابی تاثیر آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی ، وجود آمار و اطلاعات مقایسه پذیر در سطح بین المللی در زمینه برخورداری و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار ضروری است.به همین دلیل طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به سفارش « سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان مجری نظام پایش و توسط مرکز آمار ایران به عنوان متولی اصلی تامین آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان،از تاریخ 1396/08/29 لغایت 1396/09/29 به طور همزمان در کلیه استانهای کشور (نقاط شهری و روستایی ) اجرا می شود.

 هدف اصلی طرح ،برآورد ضریب نفوذ اینترنت کشور است و اهداف تفصیلی طرح، شاخص های 19 گانه مورد نظر «اتحادیه مخابرات بین المللی (ITU) »، 2 شاخص مورد نیاز گروه EGH برای دستبابی به مقایسات بین المللی است.

این طرح در سالهای 1392،1389،1387 و 1394 اجرا شده است و ضریب نفوذ خانواری اینترنت استان خراسان جنوبی در سال 1394 ، 19/34 درصد است که دارای رتبه 31 کشور می باشد. همچنین در شاخص ضریب نفوذ خانواری رایانه در سال 1394 ، 89/38 درصد و دارای رتبه 30 کشور می باشد و در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت به میزان 39 درصد و رتبه 28 کشور را به خود اختصاص داده است.

 


 

طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت های 10 گانه مرتبط با حسابهای ملی به صورت نمونه گیری از 15 ابان لغایت 20 آذر اجرا می شود. در این طرح به کارگاه های مختلف از جمله اقامتگاه های عمومی،فعالیت های حقوقی و حسابداری،معماری و مهندسی،تحلیل و آزمایش فنی،علمی و فنی،اجاره داری و استخدام و ... مراجعه می شود.

طرح مذکور در سالهای 1394 و 1395 در قالب طرح جامع بازرگانی و خدمات اجرا شده است. از اهداف طرح مذکور میتوان تعیین ارزش افزوده،ارزش تشکیل سرمایه ثابت، ارزش مصارف واسطه ای، ارزش ستانده و حجم اشتغال در تمامی زیر فعالیت های طرح را نام برد.


معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل