طرح فهرست برداری نمونه پایه سال 1395، از تاریخ 15 بهمن لغایت 30 بهمن در سراسر کشور به طور همزمان در نقاط شهری اجرا می گردد.


طرح آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات از تاریخ 2 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.


 
 
نتايج حاصل از طرح آمارگيری نيروی کار بخشى از نيازهای برنامه ريزی کشور در زمينه ی بازار کار را فراهم مى نمايد.نتايج طرح آمارگيری نيروی کار در قالب نشريه های فصلى و سالانه منتشر می شود.
 

حساب هاي منطقه اي محاسبه متغيرهاي كلان مناطق مختلف كشور در دوره معيني از زمان است كه به وسيله آن مي توان وضعيت اقتصادي هر منطقه را در دوره زماني خاص به تصوير كشيد. مهمترين شاخص حسابها محصول ناخالص داخلي (GDPR) است.

اقلام آماري طرح عبارتند از :

1-ارزش افزوده

2-محصول ناخالص داخلی

3- ستانده

4- مصرف واسطه

آخرین نتایج انتشار یافته حسابهای منطقه ای از سوی مرکز آمار ایران ،نتایج حسابهای منطقه ای سال 1393 است. که به تفکیک 15 رشته فعالیت اقتصادی و ریز فعالیت ها برحسب ارزش افزوده،مصرف واسطه و ستانده می باشد. به کمک لینک زیر فایل حسابهای منطقه ای به تفکیک کلیه استانهای کشور قابل دستیابی و بررسی می باشد.


معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1395

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

نقشه استان خراسان جنوبی

 

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار